Murtuneisuudesta

”Jumalalle kelpaava uhri…” Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.”(Ps 51:19). On tärkeää, että säilyisimme sisäisesti pehmeinä. Siksi tarvitsemme aika ajoin uutta murtumisen armoa.  Mikä sitten meitä...

Vainot lisääntyneet

VAINOT LISÄÄNTYVÄT Kristityt ovat maailman vainotuin ihmisryhmä. Meidän vapauteen tottuneiden on vaikea ymmärtää, miksi toisia vainotaan sen tähden, että he uskovat eri tavalla kuin toiset. He ovat rauhaa rakastavia tavallisia, usein köyhiä ihmisiä, jotka uskovat...

Raamattu ja ilmastonmuutos

Ilm 16:8-9 ”Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, Hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että...

Miten rakennan elämäni?

”Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus...

Mahdollisuus muutokseen

Elämme todella nopeasti muuttuvassa ajassa. Usein on niin, että kun on saatu joku muutos vietyä läpi, käynnistetään jo uutta. Ei ole ihme, että jotkut ihmiset väsyvät jatkuvan muutoksen paineissa. On luonnollista että ihmiset joskus vastustavat muutosta. Puhutaankin...