Pastorin blogi

Jumala on uskollinen

Jumalan uskollisuus

2 Tim 2:13 ..”jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin Hän uskollisena”…Raamatun Sana ilmoittaa meille, että Jumala on uskollinen. Se on Hänen ominaisuutensa.Tiedämme kyllä, että meidän uskollisuutemme on vajavaista. Se tulee ilmi monella tavalla aikamme ihmisten elämästä.

Raamatusta löydämme erilaisia ihmisten kohtaloita. Heistä eräs tunnetuimmista on kuningas Daavid. Vaikka hän oli Jumalan valitsema ja myös Jumalan mielen mukainen mies, niin kuitenkin hänenkin kohdallaan kävi ilmi, että hän ei pysynyt uskollisena. Hän lankesi hyvinkin syvälle. (Tämä osoittaa osaltaan, että Raamattu on ehdottoman rehellinen kirja, joka kertoo ihmisten elämän synkätkin vaiheet.) Lyhyesti kiteytettynä: Daavid teki aviorikoksen oman sotapäällikkönsä puolison kanssa, kun tämä oli sotarintamalla. Daavid koetti peitellä jälkensä. Kun ei onnistunut, hän tapatti sotapäällikkö Uurian. Hän järjesti tilanteet rintamalla niin, että Uuria tulisi tapetuksi. Näin kävi. Mutta Jumala näki kaiken tämän. Hän lähetti profeetta Naatanin nuhtelemaan Daavidia ja tuomaan hänelle viestin Jumalalta. Silloin Daavid nöyrtyi syvästi. Hän oli yrittänyt peitellä tekojaan, mutta Jumala otti hänet kiinni. Näissä katumusen vaiheissa hän kirjoitti psalmin 51. Siitä käy ilmi, miten syvästi Daavid suri tapahtunutta ja katui tekojaan. Jumala armahti häntä.

Uuden testamentin puolelta löydämme apostoleiden kärkimiehen Pietarin. Hän oli monessa asiassa ensimmäisenä. Jeesus puhui opetuslapsilleen, miten he kaikki loukkaantuisivat Häneen. Jeesus myös ilmoitti Pietarille, miten Hän on rukoillut tämän puolesta, ettei hänen uskonsa raukeaisi tyhjään. Pietari kuitenkin uhosi varmuutta ja vannoi seuraavansa Herraa vaikka kuolemaan asti, vaikka kaikki muut Hänet jättäisivät. Toisin kävi. Vain muutamia hetkiä myöhemmin Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa vakuuttaen, ettei tunne Häntä. Mikä raukka hän olikaan! Jeesus katsoi Pietaria ja silloin hän muisti mitä Jeesus oli sanonut. Oma heikkous paljastui näin yllättävällä tavalla. Me tiedämme, että Jeesus antoi hänelle anteeksi. Sen Hän oli luvannut jo etukäteen. Raamattu osoittaa kyllä, että Pietarin oli ehkä vaikea antaa itse itselleen anteeksi. Hän oli ollut uskoton Herralleen. Mutta hänestä tuli näin oman lankeemuksen jälkeen uskollinen Herran apostoli.

Näin joskus tappioiden kautta käymme. Silloin voi myös tapahtua jotain muutosta, kun huomaamme oman heikkoutemme ja mahdottomuutemme. Silloin saatamme ymmärtää uudella tavalla Hänen uskollisuutensa ja rakkautensa meitä kohtaan.

Jumala haluaisi, että uskollisuus tulisi myös meidän ominaisuudeksemme. Tarvitsisimme sitä niin monessa mielessä! Suhteessa Itseensä Herraan Jeesukseen. Että olisimme Hänen kanssaan läheisessä suhteessa. Myös palvelustehtävässä tarvitaan uskollisuutta. Miten suuri kunnioitus nousekaan niitä kohtaan, jotka ovat seurakunnassa kantaneet vastuuta vuosikymmenten ajan, nyt jo harmaantuneina mutta edelleen uskollisina Herralleen. On niin helppo lähteä johonkin yhden kerran, mutta ei sitoutua pitemmäksi aikaa. Myös omassa suhteessamme omaan seurakuntaamme olkaamme uskollisia. Uskollisina ystävinä toisille ihmisille olemme kullan arvoisia. Miten hyvä onkaan mennä luotettavan ystävän luokse silloin, kun elämän kuormat painavat.

Maan uskollisia minun silmäni katsovat…”

Raimo Palola

Arkisto

Tuhlaajapoika jälleen kotona

Luuk 15:11-32 Koko kertomus pojan lähdöstä ja paluusta. En kuvaile lähtöä enkä edes sitä, millaista elämää poika vietti kaukana kodistaan vieraalla maalla. Siihen emme tarvitse paljon mielikuvitusta. Mutta paluu ja siihen liittyvät asiat ovat mielessä. Ensinnäkin oli...

lue lisää

Huolenpito omaisista

Huolenpito omaisista Tim 5:8 ”Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi”. Entisajan yhteiskunnassa omaisilla oli vastuu omista läheisistään. Paavalin opetuksesta tämä käy...

lue lisää